shape
shape
shape

Priprema pacijenta i uzoraka za laboratorijsku dijagnostiku

U cilju dobijanja tačnih laboratorijskih rezultata, od velikog je značaja da se i vi pravilno pripremite, pre nego što dođete kod nas!

Hrana, kafa, cigarete, alkohol, lekovi, fiziološki ciklus kod žena, fizička aktivnost, jedni su od faktora koji vidno mogu uticati na tačnost rezultata, pa vas molimo da se pridržavate dole navedenih instrukcija.

odrasli  Opšte preporuke za odrasle:
 • analiza krvi Vađenje krvi vršiti od 7-9h (za najveći broj analiza)
 • analiza krvi Neophodno je 12h gladovanja pre vađenja krvi (lagana večera)
 • analiza krvi Tokom jutra, a pre vađenja krvi, ne treba konzumirati cigarete, kafu, čajeve. Voda je dozvoljena.
 • analiza krvi 24h pre vađenja krvi potrebno je izbegavati konzumiranje aklohola.
 • analiza krvi Naglasiti laborantu na prijemu eventualno konzumiranje lekova ili dijetetskih suplemenata.
 • analiza krvi Izbegavati veću fizičku aktivnost 2-3 dana pre vađenja krvi
odrasli  Opšte preporuke za decu:
 • analiza krvi Vađenje krvi vršiti od 7-9h (za najveći broj analiza)
 • analiza krvi Za novorođenčad i decu do 2 god, potrebno je da gladuju bar 2-4h pre vađenja krvi. Krv se uzima pre sledećeg obroka.
lipidni status  Ispitivanje masnoća u krvi – Lipidni status:
 • analiza krvi Uzorkovanje krvi vršiti od 7-9h
 • analiza krvi Neophodno je da pacijent gladuje 12-16h pre vađenja krvi (minimum 9-12h), kao i da ne konzumira alkohol 7 dana pre uzorkovanja krvi (minimum 3 dana).
 • analiza krvi Tokom jutra, a pre vađenja krvi, ne treba konzumirati cigarete, kafu, čajeve. Voda je dozvoljena.
 • analiza krvi Najmanje 2 nedelje pre određivanja lipidnog statusa ne treba držati dijetu.
 • analiza krvi Naglasiti laborantu na prijemu eventualno konzumiranje lekova ili dijetetskih suplemenata.
analiza urina  Priprema uzorka za celokupni pregleda urina – prvi jutarnji urin
 • pregled urina Prvi jutarnji urin se sakuplja nakon 8-časovnog noćnog odmora, a najmanje 4h od poslednjeg mokrenja u toku noći, pre doručka i drugih aktivnosti.
 • pregled urina U sterilnu posudu uzeti prvi jutarnji urin (srednji mlaz), nakon sprovedene higijene urogenitalne regije toplom vodom. U najkraćem roku (2h) doneti uzorak u laboratoriju ili ga čuvati u frižideru do dolaska u labor. (max 4h).
 • pregled urina Srednji mlaz urina se sakuplja tako što se prvi mlaz izmokri u toalet, a zatim se oko 30-50ml urina sakupi u sterilnu bočicu, a višak se izmokri u toalet. Obriše se spoljašnja strana bočice, dobro zatvori poklopac i u što kraćem roku se dostavi u laboratoriju (max 2h od sakupljanja urina ili 4h ako je urin čuvan u frižideru).
 • pregled urina Žene ne treba da sakupljaju urin za vreme menstruacije.
 • pregled urina Izbegavati intenzivnu fizičku aktivnost.
uzorak urina kod dece  Priprema uzoraka urina za celokupni pregled– kod dece:
 • pregled urina Ne sakupljati uzorak urina prelivanjem iz „noše“ u sterilnu bočicu za urin.
 • pregled urina Kod beba i male dece koristiti kesice za sakupljanje urina
 • pregled urina Kod dece koja mogu da sprovedu uzorkovanje urina kao i odrasli, sprovesti higijenu kao i kod odraslih, zatim staviti sterilnu bočicu za urin u prednji deo noše (da dodiruje prednji zid), postaviti dete na nošu.
 • pregled urina Nakon uriniranja obrisati spoljašnju stranu bočice za urin, dobro zatvoriti poklopac i u što kraćem roku je dostaviti u laboratoriju (max za 2h, ili 4h ukoliko je uzorak čuvan u frižideru).
analiza urina  Sakupljanje celodnevnog uzorka urina – 24h urin:
 • pregled urina Sprovodjenje toalete urogenitalnih organa toplom vodom je neophodno uraditi svaki put prilikom sakupljanja urina u toku 24h.
 • pregled urina Urin se sakuplja u graduisane, plastične boce (2-3L) dobijene u zdravstvenoj ustanovi ili u čiste staklene flaše i nikako ne urinirati direktno u bocu.
 • pregled urina Sakupljeni urin se čuva na tamnom i hladnom mestu.
 • pregled urina Po potrebi se u bocu sipa konzervans.
 • pregled urina Prvu jutarnju porciju urina baciti i zabeležiti vreme.
 • pregled urina Sav urin u toku dana i noći sakupljati u bocu.
 • pregled urina Prvu jutarnju porciju urina od sledećeg dana ubaciti u bocu i završiti sakupljanje urina.
 • pregled urina Tačno 24h od početka sakupljanja, kompletno isprazniti bešiku i sav urin sjediniti.
 • pregled urina Potrebno je da pacijent popije minimum 6-8 čaša vode (oko 1,5L) u toku tih 24h.
analiza urina  Priprema za Test opterećenja glukozom (OGTT test):
 • check Test se izvodi ujutru, nakon 12-16h gladovanja (ne više od 16h), ali uz normalno konzumiranje vode i nezaslađenog čaja.
 • check Pre izvođenja testa pacijent ne sme da se izlaže intenzivnim fizičkim aktivnostima.
 • check 3 dana pre izvođenja testa pacijent mora da bude na normalnoj ishrani ili na ishrani zasićenoj ugljenim hidratima (mínimum 150 g ugljenih hidrata dnevno, npr. hleb, testenine, krompir, pirinač i sl.).
 • check Test se ne radi 3 dana pre i 3 dana posle menstruacije, kao ni nakon neprespavane noći.
 • check Za vreme trajanja testa pacijent treba da miruje, da ne puši, da ne jede i da ne pije.
 • check Test se ne radi kod pacijenata koji boluju od dijabetesa.
hormon stitne zlezde  Priprema za određivanje hormona štitne žlezde:
 • analiza krvi Preporuka je da se krv uzorkuje u jutarnjim satima (do 11h).
 • analiza krvi Potrebno je da pacijent izbegava fizički napor i naprezanje, a supstitucionu terapiju da uzme nakon vađenja krvi.
 • analiza krvi Izbegavati veći unos namirnica bogatih jodom (crni luk, rakovi, pečurke, jaja, ananas).
 • analiza krvi Naglasiti laborantu na prijemu eventualno konzumiranje lekova ili dijetetskih suplemenata.
analiza urina  Priprema za odredjivanje PSA:
 • analiza krvi Pre davanja uzorka krvi treba da prođe najmanje 3 dana od poslednjeg pregleda prostate (bilo RT bilo UZ).

vazno  VAŽNA NAPOMENA: posle uklanjanja igle iz vene DRŽATI RUKU ISPRUŽENU I PRITISKATI VATU PREKO MESTA UBODA NAREDNIH 5 MIN. da bi se postiglo potpuno zaustavljanje krvarenja i izbeglo stvaranje podliva (modrice).

bakterioloska analiza urina  Priprema pacijenata za bakteriološke analize:
 • pregled urina Savetuje se da se uzorkovanje za bakteriološko ispitivanje sprovede pre započinjanja antiobiotske terapije.
 • pregled urina Ukoliko je pacijent koristio lokalno antiseptik ili antibiotik, potrebno je da prođe min 12h do uzimanja uzorka.
 • pregled urina Kontrolni uzorak posle antibiotske terapije uzeti minimum 5 - 7 dana od završetka terapije.
 • pregled urina Prilikom uzimanja uzorka urina, nakon obavljene toalete, uzeti srednji mlaz urina. Uzorak doneti u sterilnoj posudi ili u urikultu.

 


LABORATORIJA